ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ ป.1 ช 5 ห้องเรียน อาคาร อ.บ.4 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : วันที่ 29 กรกฎาคม พ.
งบประมาณ : 2558
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
โครงการอาคารเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)
ปริมาณ 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)
งบประมาณค่าก่อสร้าง 10,327,000 บาท
ผู้รับจ้าง หจก. ศิรีมาสก่อสร้าง สัญญาจ้าง เลขที่ 86/2558
ลงวันที่ 28 ก.ค. 2558 ระยะเวลาเริ่มต้น 29 ก.ค. 2558 
ระยะเวลาสิ้นสุด 23 ก.ค. 2559 ปีงบประมาณ 2558