ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ผลงานการแข่งขันงานมหกรรมท้งถิ่นภาคเหนือครั้งที่ 11 จังหวัดสุโขทัย
 
โครงงานวิทยาศาสตร์( ประถม) เหรียญทอง
1. ด.ช. อภิลาภ เสากุล
2. ด.ช. อัมรินทร์ เครือวัลย์
3. ด.ช. ทักษิณ ลอยมณี

มอบรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ให้กับ เด็กชายกณวรรธน์  นิคม
ครูผู้ควบคุม นายชัยวัฒน์  นวลคำ
โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17
ระหว่างวันที่ 23-24  มกราคม 2557
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูณ์