ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ผลงานการแข่งขันงานมหกรรมท้งถิ่นภาคเหนือครั้งที่ 11 จังหวัดสุโขทัย
คัดลายมือภาษาไทย(ประถม)ป.๑-ป.๓ เหรียญทอง
1. ด.ญ. ศิริลักษณ์ ลักษณะ
คัดลายมือภาษาไทย(ป.๔-ป.๖) เหรียญเงิน
1. ด.ญ. ศิริพร ลาทอง
กล่าวสุนทรพจณ์ ( ประถม ) เหรียญทองแดง
1. ด.ญ. พรพิมล ดวงแก้ว
การกล่าวสุนทรพจน์ ( มัธยม) ชมเชย
1.ด.ช. ดนุสรณ์ น้อยคำ