ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
นักเรียนร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส-ภาษาอังกฤษ
- นักเรียนชั้นม.3แสดง Asean Show
 
การแสดงละครภาษาอังกฤษวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
การแสดงละครภาษาอังกฤษวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
ภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้นม.1 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ Asean Song-The  Asean Way ในกิจกรรมวันคริสมาสต์
ภาษาอังกฤษ
ผอ.สุรพล  เขียวอรุณ กล่าวอวยพรปีใหม่แก่นักเรีียนโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ ปี 2556
จับฉลากของขวัญปีใหม่ 2556
นักเรียนชั้นอ.1-ม.3 ร่วมจับฉลากของขวัญปีใหม่อย่างสนุกสนาน
การแสดงชั้นป.4-ป.6
นักเรียนชั้นป.4-ป.6  โชว์การเต้นของประเทศพม่า
ภาษาอังกฤษ
ผลงานการแข่งขันงานมหกรรมท้งถิ่นภาคเหนือครั้งที่ 11 จังหวัดสุโขทัย
โครงงานภาษษอังกฤษ (มัธยม) เหรียญทองแดง
1. ด.ญ วรรณิสา พุฒรัตนา
2.ด.ญ. วันทนี มีอินทร์
3. ด.ญ. นภาลักษณ์ อยู่สายบัว