ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้ารับการประเมินโรงเรียนพอเพียง
10/01/12/เวลา 09.00น โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ เข้ารับการประเมินโรงเรียนพอเพียงจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น นำโดย ว่าที่ร้อยตรีมงคล สีขาว ศน.ปราถนา เครื่องบิน และ นางนวลจันทร์ อินวรรณา ซึ่งการประเมินครั้งนี้ผลการประเมินผ่านและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.. ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดวังสวรรค์ฯ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,17:45   อ่าน 149 ครั้ง