ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ"(OPEN HOUSE)
26/01/2561/เวลา 08.00 - 11.30 น. โรงเรียนวัดวังสรรค์ฯ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการมหกรรมวิชาชีพ"เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ"(OPEN HOUSE) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าชมการแสดงนิทรรศการ การจัดโครงการวิชาชีพ ของแผนกวิชาต่างๆ เพื่อตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ครูผู้ควบคุมนายชัยวัฒน์ นวลคำ และนางสาวแสงระวี ลักษณาวงค์
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2561,10:22   อ่าน 125 ครั้ง