ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดง
30/01/61/เวลา16.00-22.00 น. โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดง เนื่องในงานสมโภชพระไตรโลกพระไตรภูมิ และงานประจำปีวัดไทยชุมพล ประจำปี 2561 โดยให้ความอนุเคราะห์ชุดการแสดงของโรงเรียนไปร่วมงานดังกล่าวฯ จำนวน 1 ชุด มีนักเรียนร่วมแสดง จำนวน 6 คน และครูผู้ควบคุมนางสุธิดา วศินะเมฆินทร์
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,17:27   อ่าน 148 ครั้ง