ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ผลิตภัณฑฺ์สุขภาพในโรงเรียน
(09.00น.-12.00น. /30 พ.ค.61) โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ ระดับชั้นประถมศึกษา ป.5-6 จำนวน 71 คน เข้าร่วมกิจกรรมรับความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค “โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ผลิตภัณฑฺ์สุขภาพในโรงเรียน” (อย.น้อย) จากทีมวิทยากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์…
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2561,18:25   อ่าน 89 ครั้ง