ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
(08.30น.-12.00น. /30 พ.ค.61) โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) จัดอบรม "โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา" โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางซ้าย ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-3 จำนวน 83 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด และปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด...

โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2561,18:26   อ่าน 116 ครั้ง