ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
(07.00น.-08.00น. /31 พ.ค.61) โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนจำนวน 340 คน เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ในชุมชนบ้านบางหว่าน ม.2 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชน
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,17:18   อ่าน 125 ครั้ง