ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

(15/06/2561 /เวลา 08.00 น.)โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด จำนวน 45 คนศึกษาดูงานวัดถ้ำกระบอก จ.สระบุรี และวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนได้พบเห็น ซักถามข้อสงสัย กับผู้มาบำบัดและรักษา เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดี และเกิดความตระหนักถึงพิษภัย โทษของยาเสพติด รู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ HIV...

 

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2561,14:11   อ่าน 113 ครั้ง