ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน ประจำปี 2561
(18/06/2561 /เวลา 14.30 น.) โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ โดยการนำของ ผอ ธนรัฐ มหาศาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบหมายนางศุภาพร ถมยา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการให้กับนักเรียนระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน -8 กรกฎาคม 2561

โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,15:48   อ่าน 89 ครั้ง