ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16
(8-10/07/2561) ร.ร.วัดวังสวรรค์ฯ โดยท่าน ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายก อบจ.สุโขทัย นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล (อดีต ส.ส.) นายสันต์ พันธุ์สังวร รองนายกฯ นางจินตนา เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ ให้การสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการนี้ นายธนรัฐ มหาศาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 25 รายการ ผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้ 1. ประดิษฐ์ใบตองประถม บายศรีมัธยม ประดิษฐ์เศษวัสดุมัธยม ทักษะคอมพิวเตอร์ประถม เหรียญทอง 2. โครงงานการงานประถม โครงงานศิลปะประถม โครงงานศิลปะมัธยม โครงงานสังคมมัธยม โครงงานคณิต มัธยม กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษมัธยม กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยมัธยม และวาดภาพระดับมัธยม ตัวต่อเลโก้อนุบาล เหรียญเงิน 3. โครงงานภาษาไทย โครงงานการงาน โครงงานสุขศึกษา โครงงานปฐมวัย โครงงานภาษาไทย โครงงานสังคม กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย วาดภาพระบายสีปฐมวัย เหรียญทองแดง 4. กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หุ่นยนต์ประถม คัดลายมือ ป.1-3 วาดภาพระดับ ป.1-3 รางวัลชมเชย รวม 4 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง 4 รางวัลชมเชย…
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2561,19:11   อ่าน 77 ครั้ง