ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
(16/11/61) เวลา 13.00 น. - 16.00 น. นายสมมาตร  คงเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ได้ให้ความอนุเคราะห์ นำรถโมบายมาออกบริการ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน และฉายภาพยนตร์ เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมี นายธนรัฐ มหาศาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 318 คน ณ ห้องประชุมอาคารวังสวรรค์ 1-2
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2561,19:11   อ่าน 87 ครั้ง