ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
(๑๙-๒๑ /๑๑/๖๑) คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๘๕ คน ร่วมกับวัด และชุมชน  ประดิษฐ์กระทงใบตอง จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ เพื่อจำหน่ายในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ณ วัดวังสวรรค์ ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2561,17:47   อ่าน 94 ครั้ง