ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบนักธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561
(29/11/61) เวลา 08.30-15.30 น. โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ ร่วมกับครูพระวัดวังสวรรค์ เปิดสอนและสอบนักธรรมศึกษาตรี นักเรียนจำนวน 180 คน ครู 4 คน นักธรรมศึกษาโท จำนวน 3 คน นักธรรมศึกษาเอกจำนวน 1 คน  รวม 188 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมทาน หลักสูตรของพระสงฆ์ พร้อมกันทั่วประเทศ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,19:15   อ่าน 56 ครั้ง