ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
(๐๔/๑๒/๖๑) เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และประกอบพิธีถวายพานพุ่มเปิดกรวยดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  โดยมี นายธนรัฐ มหาศาล เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวังสวรรค์ ๒
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,17:42   อ่าน 44 ครั้ง