ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์
โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ สนองนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด นำนักเรียนทั้งโรงเรียนสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. น้อมนำให้นักเรียนรำลึกคุณพระรัตนตรัย ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ เสริมสร้างสมาธิในการจำบทสวดมนต์ ฝึกความอดทน ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งโรงเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความก้าวหน้า มั่นคง
แก่ตนเอง มีสมาธิด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำสม่ำเสมอ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2561,23:36   อ่าน 98 ครั้ง