ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
(๑๐/๐๑/๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๖๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยโดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ได้แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างถูกต้องเหมาะสม มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินในการทำกิจกรรม
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,08:19   อ่าน 65 ครั้ง