ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑๒/๐๑/๖๒) ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายก อบจ.สุโขทัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดอบจ.สุโขทัย นางจินตนา เอี่ยมสำอางค์ ผอ.กองการศึกษาฯ ณ โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) นายธนรัฐ มหาศาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเอง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีนักเรียน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน ได้รับความร่วมมือ และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จาก อบจ.สุโขทัย ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน 
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2562,17:34   อ่าน 95 ครั้ง