ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช...การละเล่นสมัยพระร่วง
(๑๘/๐๑/๖๒) โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) นำนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๖๗ คน เข้าร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กิจกรรมการละเล่นเด็กไทย ประกอบด้วย การรำกลองยาว รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า ขี่ม้าก้านกล้วย เดินกะลา เดินโยกเยก และกระโดดเชือก การแสดงของนักเรียน ๒ ชุด บนเวทีการประกวดลูกหลานพ่อขุนแม่ย่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีการละเล่นของเด็กไทย ให้คงไว้สืบต่อไป ณ บริเวณข้างลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2562,18:12   อ่าน 113 ครั้ง