ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เรียนดี…กิจกรรมเด่น
(๑๙/๐๑/๖๒) โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการประกวดลายสือไทยและเจ้าบ้านน้อย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานเวทีกลางด้านข้างวัดชนะสงคราม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
สรุปผลการแข่งขัน มีดังนี้
    ๑.รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน “เล่าเรื่องเมืองพ่อขุนฯ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เด็กหญิงกรวิภา คล้ายอ่อง ครูผู้ฝึกสอน นางปิยรัช เจริญศิลป์ 
    ๒.รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขัน "เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย (ทีม)" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๑. เด็กชายกณวรรธน์ นิคม ๒. เด็กหญิงธนนันท์ บุญประโคม ๓. เด็กหญิงพรพิมล ดวงแก้ว ครูผู้ฝึกสอน นางอัญชลีภรณ์ ฟักบาง
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2562,14:18   อ่าน 85 ครั้ง