ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รางวัลเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๒
(๑๗/๐๑/๖๒) ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลในวันครู (๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒) 
มีรางวัลดังต่อไปนี้
- ครูมืออาชีพได้แก่
   ๑.นางสาวณัฐภรณ์ ฝังใจ 
   ๒.นางสาวปิยมนต์ เนียมหอม
- ครูดีศรีท้องถิ่นสุโขทัยได้แก่
   ๑.นางภาวิณี ทองมน
- ครูดี สก.สค. ได้แก่
   ๑.นางศุภาพร ถมยา
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2562,14:57   อ่าน 69 ครั้ง