ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ "ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"
(24-25/01/62) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กล่าวเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ "ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียงวินัย สุจริต จิตอาสา" ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ  ในการนี้ ดร.พรรณสิริ  กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร.ร.วัดวังสวรรค์ฯ สถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมด้านความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ความมีระเบียบวินัยในด้านการจราจรและการจัดการขยะ ความซื่อตรง สุจริตต่อตนเองและสังคม
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,18:25   อ่าน 111 ครั้ง