ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย จังหวัดสุโขทัย
๒๘/๑/๖๒ นางพิชญ์จิรา  เปลี่ยนสะอาด  ครูโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  ณ โรงแรมพรเจริญ รีสอร์ท อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยมี นายธวัชชัย ชูหน้า รองศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)สุโขทัย ประธานในพิธีเปิดการประชุม  ผลการเข้าร่วมประชุมฯ ได้มีการทบทวนการใช้แผนฯ และปัญหา อุปสรรคในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งนำแผนการจัดประสบการณ์มาใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,16:30   อ่าน 79 ครั้ง