ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วันมาฆบูชา
(18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดวังสวรรค์ โดยมีนักเรียนระดับอนุบาล1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 320 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญทางศาสนาชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประเพณีและวัฒนธรรม มีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา 
2. ประดับธงชาติ ธงศาสนา 
3. เวียนเทียน 
4. จัดนิทรรศการให้ความรู้
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,16:48   อ่าน 41 ครั้ง