ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (การเขียนโปรแกรม Micro:bit และการใช้ ICT)
 (๒๐/๐๒/๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (การเขียนโปรแกรม Micro:bit และการใช้ ICT) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - มัธยมศึกษาปีที่ ๒  จำนวน ๖๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสร้างนักเขียนโปรแกรมที่มีความสามารถในอนาคต
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,07:57   อ่าน 31 ครั้ง