ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
(๒๑-๒๒/๐๒/๖๒) นายธนรัฐ มหาศาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไพลิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในระดับประชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และระดับชั้นมัธยมศึกปีที่ ๑ โดยมีรายวิชาดังนี้ ๑.วิชาภาษาไทย ๒.วิชาคณิตศาสตร์ ๓.วิชาวิทยาศาสตร์ ๔.สังคมศึกษาฯ ๕.ภาษาต่างประเทศ เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๑ คน รวมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑๐ คน ครูผู้ควบคุมนักเรียนจำนวน ๒ คน ๑.นางดวงทิพา พุ่มไม้ ๒.นายชัยวัฒน์ นวลคำ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล ๑ รายการ ลำดับที่ ๔ วิชาภาษาไทย ๗๘ คะแนน เหรียญเงิน เด็กหญิงสิรินญากรภ์ พิมพลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ครูผู้สอน นางดวงทิพา พุ่มไม้
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2562,22:06   อ่าน 33 ครั้ง