ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
“อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่”
(๐๕/๐๓/๒๕๖๒) ครู โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) เข้าร่วมอบรมตามโครงการ “การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่” โดย สมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่นสุโขทัย ณ ห้องประชุมทะเลหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,15:19   อ่าน 81 ครั้ง