ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)
15/03/62 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 320 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้สามัคคี
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2562,11:40   อ่าน 77 ครั้ง