ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
(๒๖/๐๓/๖๒) โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) จัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโดยมี นางจินตนา เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นางสาวสาลิณี แสงอบ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน มีนายธนรัฐ  มหาศาล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานทางวิชาการของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาจัดแสดง ณ ห้องสมุดโรงเรียนฯ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2562,17:53   อ่าน 70 ครั้ง