ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒๗/๐๓/๒๕๖๒) โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นายธนรัฐ มหาศาล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ มีนายเกรียงไกร นิ่มแสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนประมาณ ๓๖๕ คน  ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ 
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2562,17:54   อ่าน 183 ครั้ง