ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(๗-๙ /๐๔/๖๒) นายธนรัฐ มหาศาล ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดยกองการศึกษาฯ ร่วมกับโรงเรียน ในสังกัด อบจ.สุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน องค์กรเข้มแข็ง ณ ศูนย์ฝึกอบรม แห่งที่ ๒ (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2562,13:40   อ่าน 195 ครั้ง