ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
(1-3/05/62) นายดำรงศักดิ์ ยันวิเศษ ครูโรงเรียนวัดคลองโป่งฯ และนางภาวิณี ทองมน ครูโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2562  ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท ซอยวงศ์สว่าง 19 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการอบรมจะนำแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง นำมาใช้ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,19:07   อ่าน 270 ครั้ง