ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลสู่การพัฒนาคู่มือการนิเทศ
(๒๔-๒๖/๐๔/๒๕๖๒) นายธนรัฐ  มหาศาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) และนางเบญจมาภรณ์  สิทธิ ครู หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลสู่การพัฒนาคู่มือการนิเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจาก Supervisor  Teams ระดับจังหวัดสุโขทัย  ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,20:01   อ่าน 150 ครั้ง