ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วันงดสูบบุรี่โลก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
๓๐/๕/๖๒ (๐๙.๐๐ น.) เด็กหญิงเยาวลักษณ์ หลำทุ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)เข้ารับเกียรติบัตรคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับจังหวัดสุโขทัย จาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,20:04   อ่าน 57 ครั้ง