ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
(24/08/2562) โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) นำนักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 จำนวน 100 คน ครู 10 คน เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้เพิ่มขึ้น
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,17:34   อ่าน 143 ครั้ง