ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ แนวการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 นางอัญชลีภรณ์  ฟักบาง ครูโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ เข้าร่วมโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ แนวการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด อปท.ได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งในระหว่างเปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียน ประกอบกับเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2562,12:48   อ่าน 110 ครั้ง