ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1- ม.3 จำนวน 249 คน ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้เข้าแข่งขัน  แสดงความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ คิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง นำความรู้
ที่มีแสดงความสามารถในการแข่งขัน สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ในระดับต่างๆ  นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย  
          1. การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์                                2.  การแข่งขันคณิตคิดเร็ว   
          3.  การแข่งต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH)                     4.  การแข่งเกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข (suduku)
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2562,17:42   อ่าน 487 ครั้ง