ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ “แรลลี่วิชาการ”
โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ แรลลี่วิชาการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ จากกิจกรรมทักษะทางวิชาการ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งออกเป็น 8 ฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ปฐมวัย
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2562,17:34   อ่าน 178 ครั้ง