ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2562
(22/11/62) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 310 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้สามัคคี
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,17:23   อ่าน 148 ครั้ง