ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (เจ้าบ้านน้อย)
(17-19/01/63) โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (เจ้าบ้านน้อย) เนื่องในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
ผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีดังนี้
1.ประกวดเขียนลายสือไทย เด็กหญิงเยาวลักษณ์ หลำทุ่ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล  800  บาท
2.ประกวดเล่าเรื่องเมืองพ่อขุน เด็กหญิงเยาวลักษณ์ หลำทุ่ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
3.ประกวดเล่าเรื่องเมืองสุโขทัย (ทีม) เด็กชายกวิน พุทธรักษ์  เด็กหญิงแพรวา  เรืองศิริ  เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลักษณะ
    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,400 บาท
 
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,15:54   อ่าน 161 ครั้ง