ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ โดยนำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในวันศุกร์ที่๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ และเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวนนักเรียน ๔๕ คน ครูผู้ควบคุม ๕ คน
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2563,15:27   อ่าน 183 ครั้ง