ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(29/06/2563) คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบํารุง) จัดทำความสะอาดอาคารสถานทีห้องเรียน ห้องพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จะทำการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-19)
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563,11:58   อ่าน 77 ครั้ง