ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓๑ ก.ค.- ๒ ส.ค. ๖๓ นายธนรัฐ มหาศาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อบจ.สุโขทัย ได้รับเกียรติจาก ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ วิทยากรและคณะ จากโรงเรียน อบจ.เชียงราย โดยมี นายวรการ หาญทองกูล รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สุโขทัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
นางอุษา อินทรทัต รองปลัดฯ นางจินตนา เอี่ยมสำอางค์ ผอ.กองการศึกษาฯ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุโขทัย
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,18:15   อ่าน 105 ครั้ง