ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์
21 ส.ค. ๖๓/๘.๑๐-๐๘.๓๐ น. ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เว้นระยะห่างทางสังคม) โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกสวดมนต์ทำนองสรภัญญะถูกต้อง
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงเรียน ฝึกการบริหารจิต เจริญปัญญา และถวายเป็นพุทธบูชาอันเป็นมงคลแก่ชีวิต ณ ห้องประชุมอาคารวังสวรรค์ฯ ๑ และ ๒
 
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,13:23   อ่าน 32 ครั้ง