ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการท่องเที่ยว
๒๑ ส.ค. ๖๓ (๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น.)สวนพฤกษศาสตร์ สุโขทัย จัดนิทรรศการให้ความรู้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บวงสรวงสักการะองค์พระแม่ย่า (จำลอง) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสวนพฤกษศาสตร์ ส่งเสริมพัฒนาสวนฯ ในการจัดฐานการเรียนรู้ด้านพฤกษศาตร์ และพัฒนาเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ได้จัดรถบริการรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ
และครู จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตามฐาน ได้แก่ ฐานปลูกกล้วยไม้(เอื้องคำ) จากการเพาะเนื้อเยื่อในขวดแก้ว ฐานปลูกแคคตัสด้วย ๒ มือเรา ฐานกระดาษสร้างความคิด ฐานเรียนรู้ศิลปะจากธรรมชาติ ณ ลานหน้าอาคารพระแม่ย่า สวนพฤกษศาสตร์ (ทุ่งทะเลหลวง) อ.เมือง จ.สุโขทัย
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,19:43   อ่าน 25 ครั้ง