ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
25 ส.ค. 63 (13.30-16.00 น.) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 84 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยอันเกิดจากอัคคีภัย เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมอาคารวังสวรรค์ 2 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,23:25   อ่าน 28 ครั้ง