ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
12 ก.ย.63 (8.30-16.30 น.) นางเบญจมาภรณ์  สิทธิ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ป.4 ถึงชั้น ม.3 จำนวน 100 คน วิทยากรชาวต่างชาติ 2 คน วิทยากรครูไทย 7 คน ณ  โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2563,17:49   อ่าน 16 ครั้ง