ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
๐๖/๐๓/๒๕๖๔ นายธนรัฐ  มหาศาล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางเบญจมาภรณ์  สิทธิ  นางคมคาย  จิตรวิเศษ  และนายชัยวัฒน์  นวลคำ ครู โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ได้รับเกียรติจากเทศบาลบ้านโตนด  เชิญเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ให้แก่คณะครู ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา)  ต.บ้านโตนด  อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,12:43   อ่าน 87 ครั้ง